Huurrecht

U wilt een huurovereenkomst laten controleren? U bent verhuurder en uw huurder voldoet de huurpenningen niet? Of uw verhuurder komt diens (onderhouds)verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet na? Jesper van der Biezen is in het huurrecht gespecialiseerd.

“Een huurovereenkomst creëert verplichtingen voor langere termijn. Juist dan is het dan ook van belang om vooraf uw belangen goed te laten behartigen en valt het aan te raden om de huurovereenkomst door een deskundige op te laten stellen of te laten controleren.

U bent huurder en er is sprake van een gesprek aan de gehuurde onroerende zaak? U bent verhuurder en uw huurder laat de huurpenningen onbetaald?

In alle gevallen kan ik u van juist advies voorzien en kan ik u in een gerechtelijke procedure bijstaan. Ik heb inmiddels ruime ervaring op het gebied van incasso-, ontruimings- en/of ontbindingsprocedures.

Neem bij verdere vragen vrijblijvend contact met mij op.”

Contact