Disclaimer & Privacyverklaring

Bescherming van uw privacy

Cluster Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken. Cluster Advocatuur verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Recht op privacy

Iedereen heeft recht op privacy, daarom gaat Cluster Advocatuur zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Cluster Advocatuur verstrekt uw (persoons)gegevens niet zonder uw toestemming aan derden, tenzij Cluster Advocatuur daartoe wettelijk recht op heeft. Voor de omgang met persoonsgegevens bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven in de nieuwe Privacy en persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Beveiligingsmaatregelen

Cluster Advocatuur gaat veilig om met persoonsgegevens. Hiervoor neemt Cluster Advocatuurmaatregelen om misbruik, verlies, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen.

Geheimhoudingsplicht

Medewerkers Cluster Advocatuur hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.

Uw rechten

Als klant van Cluster Advocatuur heeft u een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door Cluster Advocatuur kunt controleren. Deze rechten zijn:

  • Het recht op informatie
  • Het recht op inzage
  • Het recht op verbetering
  • Het recht op aanvulling
  • Het recht op verwijdering of afscherming

Ook kunt u ons vragen uw persoonsgegevens niet te gebruiken. Uw rechten gebruikt u door een schriftelijk verzoek in te dienen bij Cluster Advocatuur.

Uitbesteden van bewerken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in principe niet gedeeld met derden, maar het komt voor dat wij het verwerken van uw gegevens uitbesteden aan een externe partij. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens.

Website

Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. Cluster Advocatuur gebruikt persoonsgegevens die via de website www,clusteradvocatuur.nl worden verzameld alleen voor het doel waarmee u ze achterlaat. We houden ons hierbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw aanvraag te reageren.

Cookies

Veel websites die u bekijkt, slaan kleine tekstbestanden op uw computer op. Daarmee is uw computer te herkennen tijdens uw bezoek en bij een vervolgbezoek. Zulke bestanden noemen we ‘cookies’. Elke website is vanaf 1 juni 2012 volgens de Telecomwet verplicht de gebruiker te informeren over het soort cookies dat de website gebruikt en moet u toestemming vragen voor het gebruik hiervan.

 Wat doen cookies?

Er zijn drie typen cookies:

(1) Noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die zijn nodig om instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek. Stel dat u van een bepaalde website geen cookies wilt. Dat kan die website ‘onthouden’ door een cookie te plaatsen. Zonder cookies wordt u elke keer lastiggevallen met dezelfde vragen. 

(2) Cookies voor onderzoek naar websitegebruik

Dit zijn cookies die aan de website doorgeven welke pagina’s u bekijkt, in welke volgorde, en hoe lang. Daarmee zijn statistieken te maken, die Cluster Advocatuur kan helpen om de website beter op haar bezoekers af te stemmen. Vergelijkbaar zijn cookies om bijvoorbeeld online enquêtes te houden.

(3) Cookies van websites van derden

Bij bepaalde onderdelen van de website zetten websites van derden cookies. Het gaat dan om handige extra’s: zoals een Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving, een ‘like’-knop van Facebook, of de mogelijkheid om informatie te delen via Twitter. Door deze cookies ‘weet’ de website die u bekijkt, of u bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Geen persoonsgegevens

Cookies die www.clusteradvocatuur.nl gebruikt, bevatten geen persoonsgegevens. Deze cookies worden alleen gebruikt om de website van Cluster Advocatuur beter te laten functioneren en het bezoek aan de website van Cluster Advocatuur te monitoren. Op deze manier kan Cluster Advocatuur nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Op basis van deze gegevens kan niet achterhaald worden wie via welke computer de website van Cluster Advocatuur heeft bezocht. Cookies kunnen dus niet gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen.

Cookies op onze website

Hieronder vindt u een lijst van cookies die de website van Cluster Advocatuur plaatst en wat Cluster Advocatuur met deze informatie doet.

Cookies voor onderzoek naar websitegebruik

Om onze bezoekersstatistieken bij te houden maakt Cluster Advocatuur gebruik van Google Analytics. Dit systeem houdt onder andere bij welke pagina’s onze bezoekers bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken. Deze informatie gebruikt Cluster Advocatuur om een beter beeld te krijgen van de bezoekers van haar website om zodoende haar website verder te kunnen optimaliseren.

Melden van persoonsregistraties

Cluster Advocatuur verwerkt alleen uw persoonsgegevens als daar een grondslag voor is of als u daar zelf toestemming voor geeft. Een grondslag is bijvoorbeeld de goede vervulling van de wettelijke en publiekrechtelijke taken. Als het nodig is, meldt Cluster Advocatuur de verwerking van persoonsgegevens aan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. 

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door Cluster Advocatuur te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van Cluster Advocatuur gepubliceerd zijn.

Meer informatie

Voor vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens of over uw rechten, of een klacht hierover neemt u contact op met Cluster Advocatuur via het e-mailadres info@clusteradvocatuur.nl of bel per telefoon naar +31 6 144 64 133.