Faillissementsrecht

Verkeren u of uw onderneming in financieel zwaar weer en dreigt er een faillissement? Of dreigt er een faillissement van uw (toe)leverancier of contractant? In faillissementssituaties gelden andere regels die gevolgen hebben voor u of uw onderneming. Jesper van der Biezen is in het insolventierecht gespecialiseerd:

“In faillissement of surseance van betaling gelden er andere complexe regels en komt er in sneltreinvaart veel op u of uw onderneming af. Dit vraagt om een deskundige adviseur, een realistische blik en adequaat handelen. Gelet op mijn jarenlange ervaring kan ik u of uw onderneming met raad en daad bijstaan.

Ik kan u of uw onderneming bijstaan bij het aanvragen of de afwikkeling van een faillissement en/of surseance van betaling. Ook kan ik u of uw onderneming bijstaan in situaties waarin dat er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid of vermeende (faillissements)pauliana. Verder kan ik u of uw onderneming bijstaan in contacten met de bij een faillissement of surseance van betaling betrokken partijen zoals onder meer curatoren, crediteuren, financiers, pand- en hypotheekhouders, aandeelhouders en de belastingdienst.

Juist in faillissement of surseance van betaling is het van belang om uw belangen door mij te behartigen. De curator is immers niet uw vriend of adviseur, en behartigt in geen enkel geval uw belangen. Ik doe dat wel en voorzie u van deskundig en realistisch advies.

Neem bij verdere vragen vrijblijvend contact met mij op.”

Contact